እሴቶች እሴቶች

  • ሀቀኝነት፣ ግልጸኝነት እና ተጠያቂነት፣
  • የአሠራር መርህን ተከትሎ መስራት፣
  • ለውጤታማነትና ለቅልጥፍና ዘወትር መትጋት፣
  • ሁሌም በማያቋርጥ የመማርና የመማማር ሂደት ላይ መሆን፣
  • ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ መስጠት፣
  • ሁሉን ሰው እኩል ማየትና
  • የተለያዩ ሃሳቦችን በአግባቡ ማስተናገድ ናቸው፡፡