ዓላማ ዓላማ

የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በህግ የተሰጠውን ተግባርን ኃላፊነት ለመወጣት በሚያደረገው ሂደት ውስጥ የሚፈለገውን አገልግሎት በተሟላ መልኩ ለመስጠት እንዲያስችለው የዓላማ ፈጻሚ እና የድጋፍ አገልግሎት የሚሰጡ የሥራ ክፍሎችን ማደራጀት ነው፡፡