Important Links Important Links

News News

አዲስና ነባር አመራሮች የስራ ርክክብ አደረጉ

በአዲስ መልክ የተዋቀረው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽ ሚኒስቴር አዲስ እና ነባር ከፍተኛ አመራሮች ጥቅምት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ትውውቅና የስራ ርክክብ አካሄደዋል፡፡ በቀድሞው የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጽ/ ቤት በተካሄደው የትውውቅና የስራ ርክክብ ስነስርዓት ላይ ክብርት ኢንጅነር አይሻ መሐመድ ( አሁን... Read More